Sáng tác kịch bản truyền thông

Boseda nhận viết kịch bản truyền thông
theo yêu cầu của khách hàng