Viết báo cáo, hồ sơ thầu

Boseda xóa tan nỗi lo
mang tên
"viết báo cáo"