SO SÁNH PR VÀ QUẢNG CÁO

Trong quá trình làm việc với khách hàng, Boseda nhận thấy có rất nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc phân biệt Quan hệ công chúng (Pr) và Quảng cáo. Sau đây, Boseda xin trích dẫn những so sánh cơ bản nhất giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai hình thức này.

 

 

You May Also Like

About the Author: Boseda

Leave a Reply

Your email address will not be published.