Địa chỉ: Số 16/96 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04 66 51 98 87
Email : boseda.ads@gmail.com